Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği

Ulusal değerlere bağlı, uluslararası ölçekte bilgi üreten, bilim dünyasına katkıda bulunan; ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve teknoloji geliştiren, bölgesel ve ulusal sorunları gören ve bunlara çözüm önerileri geliştiren, toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunacak projeler üreten bir bölüm olarak araştırmacı ve uygulamacı mühendisler yetiştirmektir.