Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği Bölümü Tanıtım Sunumu

  

1. Program Adı

Makine Mühendisliği

2. Program Türü

Lisans

3. Program Süresi

4 Yıl (Azami 7 Yıl)

4. Öğrenim Türü

Örgün Öğrenim

5. Puan Türü

SAY

6. Öğrenim Dili

Türkçe

7. Kontenjan

70+2

8. Hazırlık Durumu

İsteğe bağlı

9. Staj Durumu

2 staj (Toplam 40 iş günü) 

10. Taban Puanı

2020 yılında kontenjan dolmaması dolayısıyla taban puan hesaplanamamıştır.

11. En Düşük Başarı Sıralaması

2020 yılında kontenjan dolmaması dolayısıyla en düşük başarı sıralaması hesaplanamamıştır.

12. Programa Kabul Koşulları

Bölümümüze yeni başlayacak öğrencilerin kayıt işlemi, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt yaptıracak şahısların Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen şartları sağlaması yeterlidir.

13. Programa Özel Koşullar

İlk 7 yarılı başarı ile tamamlamış öğrenciler 8. yarıyılda İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı kapsamında bir yarıyılı işletme stajında geçirir.

14. Burs Olanakları

KYK ve kurum burslarına başvuru yapılabilmekle birlikte bölümümüzün burs olanakları yoktur.

15. Programa Özel Materyal Bilgileri

Yoktur.

16. Program Kazanımları

Bölümde beş ana bilim dalı bulunmaktadır; Enerji, Konstrüksiyon ve İmalat, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik ve Termodinamik. Program modern makine mühendisliğinin temellerini vermek üzere tasarlanmıştır. Derslerin ilk yılı esas olarak farklı geçmişlere sahip öğrencilerin bilgi seviyesini aynı seviyeye getirmek için fizik, kimya, matematik, bilgisayar ve temel mühendislik derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yılda sunulan dersler; Mekanik, Malzeme Bilimi, Termodinamik, Makine Dinamiği ve Enerji alanlarında seçmeli ve zorunlu dersleri içerir. Öğrenciler, almış oldukları teorik bilgileri pekiştirmek maksadıyla yazın iki ayrı staj (atölye-işletme), 20+20 olmak üzere toplam 40 gün, yaz stajı yaparlar. Dördüncü yılda alınan Bitirme Tezi, Araştırma ve Geliştirmeye yönelik bir başlangıç olmaktadır ve bir tez halinde sunulmaktadır.

17. Mezuniyet Koşulları

Eğitim programını başarı ile tamamlayan, tabi olduğu eğitim-öğretim müfredatında alması gereken ders şartlarını sağlamış, başarısız dersi olmayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olup 240 AKTS krediye ulaşanlar mezun olmaya hak kazanır. Öğrencinin mezuniyet durumu danışmanı ve bölüm başkanı tarafından değerlendirilir ve mezuniyet kararı bölüm yönetim kurulu tarafından alınır. Öğrencinin mezun olabilmesi için 2. ve 3. yılın yaz dönemlerinde 20 günlük iki tane yaz stajını tamamlaması gerekmektedir.

18. Yerleşke Bilgileri

Bölümümüz 1 Eylül Kampüsü Mühendislik Fakültesi binası içerisinde konumlanmıştır.

19. Çift Anadal Durumu

Var.

20. Yan Dal Durumu

Var.


Oluşturma: 16 Mart 2021