Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği

Ders seçimlerinde 7+1 öğrencilerinin Bitirme Projesi alması gibi bir durum var mı ? Yoksa bütün 4. Sınıf 2. Dönem (8.Yarıyıl) derslerinden muaf olacak mıyız? Sistemde 7+1 in yanında örnek olarak 3 dersi olan arkadaş alttan derslerini ekleyerek mi sisteme girecek ?

 

--------------

 

7+1 işletmelerde uygulama süreci olduğu için ancak

2., 4. ve 6. yarıyıldan, devamı daha önceden verilmiş/devam zorunluluğu olmayan (alttan alınan dersler) ve aynı zamanda müfredatta uygulaması "0" olan dersler seçilebilir. Devamı verilmiş olsa dahi müfredatta uygulama kredisi sıfırdan farklı olan bir ders seçilemez. İSMEP kapsamında işletmelerde mesleki eğitimi seçen biri, her yarıyılda olduğu gibi 8.Yarıyıldan alması gereken 30 AKTS'yi tamamladığı için, 8.Yarıyıldan başka ders seçemez. Bitirme projesi de bir ders olduğu için onu da seçemez.

Önemli Not: 8.YY'da Müfredatta yer alan "C Grubu" dersi olan "İşletmelerde Mesleki Eğitim" seçildiği durumda "A veya B Grubundan" ders seçimi kesinlikle yapılamaz! Eğer öğrencinin daha önceden A veya B grubundan muaf olunan bir dersi var ise, C grubundaki İşletmelerde Mesleki Eğitimi secebilmesi için, öncelikle A ve B grubundaki tüm dersleri, dilekçe vererek transkriptinden sildirme talebinde bulunması gerekir!


Oluşturma: 05 Şubat 2020