Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği

"Makine Proje" , "Bitirme Tezi" vb. dönem boyunca lisans öğrencileri tarafından gerçekleştirilen proje çalışmalarının, dönem sonunda YAZILI TEZ haline getirilmesi zorunludur. Tez yazımı ise, Tez Yazım Kılavuzuna uygun bir şekilde gerçekleştirilir. Dönem sonunda tezini teslim etmeyen veya tezi yetersiz görülen öğrenci tezden başarısız sayılır.

TEZ YAZIM KILAVUZU (Son Rev.Tarihi: 17.06.2020)

ÖRNEK TEZ (Son Rev.Tarihi: 17.06.2020)

Hazırlanan proje/tez çalışmaları, dönem sonunda ilk olarak Proje Danışmanı Akademisyenlerden onay almak için Proje danışmanına dijital belge olarak sunulur. Ancak Proje danışmanının öğrencinin projesine onay vermesi durumunda, öğrenci tezinin "2 nüsha" çıktısını alır ve Dijital olarak tek bir WORD belgesi olarak proje danışmanına teslim eder.

Öğrenci proje/tez çalışmalarının dönem sonundaki değerlendirilme kriterleri aşağıdaki belgede verilmiştir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

 

Evet. Makine Proje / Bitirme Tezi çalışmaları, öğrencilerin üniversite hayatında edindikleri teorik bilgilerin, uygulamaya dönüştürüldüğü çalışmalardır. Ders kaydı öncesinde akademisyen ile e-posta yoluyla veya birebir görüşme yapılarak bağlantıya geçilmesi gerekmektedir. Akademisyenin bilgisi dahilinde olmayan "Makine Proje / Bitirme Tezi" kayıtlanma işlemleri danışmanlar tarafından iptal edilir. Sonuç olarak, önce proje/tez ile ilgili akademisyen ile görüşülmesi ve akademisyenin izni ile ders kayıt ekranında Makine Proje / Bitirme Tezi için ilgili akademisyenin seçilmesi gerekmektedir. Her akademisyenin eşit ve sınırlı sayıda kontenjanı olması sebebiyle, proje/tez çalışmaları için akademisyen ile mümkünse bir önceki dönem bitiminde iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

Yukarıdaki açıklamalara rağmen, akademisyen ile iletişime geçme fırsatı bulamadığınız durumlarda ise; dönem başladıktan sonra en kısa zamanda yine çalışmak istediğiniz akademisyen ile bağlantıya geçiniz ve ekle-sil döneminde “Makine Proje” seçimini ders danışmanınız ile birlikte gerçekleştiriniz. Ekle-Sil döneminden sonra tüm sistem kapatıldığı için, başka zaman seçim yapma şansınız olmayacaktır. Bilgilerinize.


Oluşturma: 27 Kasım 2019