Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği

Manisa İli sınırlarında faaliyet gösteren Vestel firmasında karşılıklı bilgi alışverişi yapmak, şirketin tasarım ve Ar-Ge alt yapısının incelenerek proje fikirlerinin değerlendirilmesi için, 04.10.2019 tarihinde Rektör Yardımcısı Sayın Prof.Dr.Metin GÜMÜŞ eşliğinde ve Vestel Firması Sahibi Sayın Ahmet Nazif ZORLU ile VESTEL-Manisa Firmasında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümümüzü temsilen Bölüm Başkan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Halil TUZCU da proje görüşmelerinde yer almıştır.

Görüşmeler esnasında, firma yetkilileri tarafından sektörde yaşanılan problemler ve ihtiyaç duyulan çözümler üzerinde durulmuştur. Uşak Üniversitesi ve Vestel Firması arasında fikir alışverişleri gerçekleştirilmiştir.

Ar-Ge ve Ensdüstriyel Tasarım tarafından gerçekleştirilmesi planlan geleceğin ürünleri başlığı altında Uşak Üniversitesi-Vestel olarak ikili proje görüşmeleri için Uşak ilinde tekrar bir araya gelinmesi kararlaştırılmıştır. 

Sanayi ve Üniversite iş birliğini sağlayacak proje görüşmeleri ile hem özel sektörde hem de üniversitedeki laboratuvar alanlarında gelişmelerin sağlanması ve yenilikçi fikirlerin elde edilebilmesi amaçlanmıştır.


07 Ekim 2019