Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği

14.05.2020 tarih ve 10 sayılı senato toplantısında

 

Yaz stajı uygulamalarında;

-Lisans programlarında öğrenim gören ve uygulama yeri bulan birinci, ikinci sınıf  öğrencilerinin yaz stajlarını 2020 yazında yapmalarına, staj uygulama yeri bulamayan öğrencilerin ise 2020-2021 Eğitim öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak üzere, öğrencinin aldığı dersler 45 AKTS’yi aşması durumunda Staj AKTS’si kadar ders alabilmesine ve stajlarını 2021 yazında yapmalarına,

-Staj uygulama yeri bulamayan lisans üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin ise uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler şeklinde tamamlatılabilmesine karar verilmiştir.

 

Öğrencilerimiz,

*Yaz-1 dönemi staj başvurularını 31.05.2020 günü saat 23:59'a kadar yapabileceklerdir.

 

**Yaz-2 dönemi staj başvurularını 01.06.2020 günü saat 00:01'den itibaren yapabileceklerdir.

 

***Staj uygulama yeri bulamayan lisans üçüncü ve dördüncü sınıf ile ön lisansta öğrenim gören son sınıf öğrencilerinden uzaktan öğretim yöntemiyle staj yapacaklar başvurularını kendi birimlerine yapacaklardır. Uzaktan öğretim stajları da İSMEP’te belirlenen takvimde yapılacaktır.

 


16 Mayıs 2020