Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Hastalığı Salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim öğretim
yılı Bahar dönemi kayıtlarını dondurmak isteyen YÖK Destek Programına kayıtlı lisans
öğrencilerinin burs ödemeleri ile ilgili olarak "Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans
Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar" ın "Genel
Esaslar" başlıklı 5 inci maddesinin 7 inci fıkrasında belirtilen "Öğrenciler burs aldıkları süre
boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Mücbir sebeplerle kayıt donduran
öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak eğitime başlamaları halinde bu süre
bursluluk sürelerine eklenir." hükmü uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.


08 Nisan 2020